Informator dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Na prośbę Mazowieckiego Kuratorium Oświaty zamieszczamy informację o publikacji nowego informatora dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o wsparciu, jakie mogą uzyskać w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Publikacja ma być swoistym przewodnikiem mającym ułatwić opiekunom dzieci z niepełnosprawnością zapewnienie im jak najlepszego wsparcia w terapii, rehabilitacji i edukacji. Opisany został w nim również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo. Informator dostępny jest na stronie http://www.kuratorium.waw.pl/ftp/Mazowiecki_Informator_dla_Rodzicow_i_Opiekunow_Dziecka_z_Niepelnosprawnoscia__1_.pdf