Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Montessori przedłużyło na kolejny okres swój patronat dla naszego przedszkola. Jak można przeczytać na stronie PSM, obejmuje ono niektóre placówki patronatem „w trosce o prawidłową oraz zgodną z zasadami pedagogiki Marii Montessori organizację i wysoką jakość funkcjonowania placówek pracujących wg standardów pedagogiki Montessori”. Aby otrzymać patronat placówka objęta nim musi spełnić wiele warunków. Nauczyciele muszą mieć nie tylko wykształcenie pedagogiczne, ale także ukończone kursy z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Ponadto powinni regularnie brać udział w kursach doszkalających. Przedszkole musi być również wyposażone w kluczowe montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy między innymi: życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczej. Nauczyciele muszą też realizować podstawowych zasady pracy według założeń pedagogiki Montessori z dziećmi.