Miło jest nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację projektu nr 
RPMA.10.01.04-14-a654/18 pt. „Edukacja przedszkolna oparta na 
integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wśród działań projektowych oferowanych naszym podopiecznym a także ich 
rodzicom/opiekunom prawnym, będą m.in:
- zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii
- zajęcia dodatkowe z zakresu muzykoterapii
- zajęcia dodatkowe psychoruchowe
- zajęcia dodatkowe z zakresu dogoterapii
- zajęcia dodatkowe z zakresu zabaw sensorycznych
- zajęcia dodatkowe z zakresu socjoterapii
UDZIAŁ W PROJEKCIE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !
Ponadto realizacja Projektu pozwoli także na:
- doposażenie placu zabaw
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
- doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.