O nas

Rozpoczęliśmy działalność we wrześniu 2012 r., jako Niepubliczny Punkt Przedszkolny Róża Montessori – jedyna placówka montessoriańska na warszawskiej Białołęce.

Punkt Przedszkolny w praktyce musi spełnić podobne standardy jak typowe prywatne przedszkole, ale może mieć tylko 1 grupę przedszkolaków. Po 3 latach jego funkcjonowania zainteresowanie naszym niepublicznym przedszkolem w Warszawie na Białołęce oraz metodą Montessori okazało się na tyle duże, że musieliśmy poszukać większego lokalu. Znaleźliśmy go przy ul. Dębowej 12 M na pograniczu Warszawy, Jabłonny i Legionowa. Mamy tutaj kilkukrotnie większy lokal, położony na dużej działce, w otoczeniu zieleni, i bliskiej odległości od stadniny koni. Nowe miejsce spełniło nasze oczekiwania. Stąd decyzja o przeniesieniu placówki począwszy od roku szkolnego 2015/2016 i przekształceniu jej w przedszkole niepubliczne z oddziałem integracyjnym – dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W październiku 2015 r. Niepubliczne Przedszkole Róża Montessori uzyskało wpis (nr. 419 PN) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji M. st. Warszawy. Placówka jest nadzorowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W styczniu 2016 r. nastąpiło ostateczne przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole niepubliczne z oddziałem integracyjnym. W naszym przedszkolu (podobnie, jak wcześniej w punkcie przedszkolnym) realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.). Prowadzimy także roczne przygotowanie przedszkolne dla 5-latków.

przedszkole integracyjne Warszawa Białołęka
przedszkole niepubliczne Warszawa Białołęka

Placówka patronacka Polskiego Stowarzyszenia Montessori

Aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla dzieci współpracujemy z różnymi instytucjami, niekiedy dzieląc się również naszymi doświadczeniami. W zakresie edukacji współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori. Nasze wysiłki zostały docenione przez PSM, które w 2015 r. przyznało naszej placówce swój patronat.

Placówka Montessori to miejsce, gdzie:

  • Pracują nauczyciele, pedagodzy posiadający oprócz kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacje do pracy metodą Montessori, co oznacza, że legitymują się dyplomami ukończenia kursów/studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori;
  • Placówka zaaranżowana jest wg kryteriów „przygotowanego otoczenia”; w grupie przedszkolnej znajdują się podstawowe (kluczowe) montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy: do życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczo – kulturowej a także muzycznej i estetycznej;
  • Aranżacja miejsc pracy dzieci odpowiada ich indywidualnym potrzebom i fazom rozwojowym;
  • Harmonogram dnia i tygodnia uwzględnia oprócz realizacji najnowszej podstawy programowej, indywidualną pracę dzieci z pomocami rozwojowymi Montessori;
  • Dzieci przebywają w grupach różnowiekowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu a zarazem wzmacnia, w myśl założeń pedagogiki M. Montessori, indywidualny rozwój dzieci;
  • Nauczyciel, zgodnie z pedagogiką M. Montessori wspiera indywidualny rozwój dzieci, prowadzi ich obserwację oraz właściwą dokumentację w tym zakresie; ściśle współpracuje z rodzicami;

Polskie Stowarzyszenie Montessori obejmuje patronatem, lub rekomenduje placówki pracujące zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Wydanie patronatu lub rekomendacji poprzedzone jest wnikliwą analizą pracy placówki oraz wizytacją i sprawdzeniem, jak placówka w praktyce realizuje w/w kryteria placówki Montessori. Patronat/rekomendacja jest wyznacznikiem jakości i zgodności pracy wychowawczo-dydaktycznej z pedagogiką Marii Montessori, dlatego Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Montessori może wypowiadać się i polecać jedynie te placówki, które objęte są jego patronatem/rekomendacją.

przedszkole Montessori Warszawa Białołęka

PRACUJEMY DLA DZIECI

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla naszych podopiecznych podejmujemy także współpracę z innymi instytucjami, specjalizującymi się w określonych dziedzinach. Ze względu na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współpracujemy z terapeutami, m.in. SI. Pod kątem wymiany doświadczeń oraz organizacji praktyk studenckich współpracujemy również z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie oraz innymi uczelniami warszawskimi zainteresowanymi pedagogiką Montessori. Nie krytykujemy dzieci. Jeśli czegoś nie umieją, jest to tylko sygnał do dalszej pracy, a nie oceny. Jako nauczyciele mamy świadomość konieczności samokształcenia – zgłębiamy naszą wiedzę i umiejętności, aby być dla dzieci. Pracujemy z pasją.

KADRA

W trosce o Państwa dzieci staramy się zatrudniać nauczycieli jak najlepiej przygotowanych, mających nie tylko wymagane przepisami wykształcenie pedagogiczne, ale też kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę pedagogiki Montessori. W kadrze naszego przedszkola integracyjnego w Warszawie na Białołęce mamy też dyplomowanego oligofrenopedagoga i psychologa. Ponadto współpracujemy z logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą oraz innymi specjalistami – w zależności od potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

przedszkole integracyjne Warszawa Białołęka

JOANNA BOBER

Dyrektor przedszkola

Dyplomowany nauczyciel Montessori w zakresie przedszkola i nauczania początkowego. Magister pedagogiki ogólnej oraz przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog.

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Róża Montessori

ul. Dębowa 12M 03-054 Warszawa ,Białołęka

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek-piątek 7.00-17.30

Opiekę nad dziećmi sprawujemy w godz. 7.30-17.00