PEDAGOGIKA MONTESSORI

montessori

Pedagogika, stworzona ponad 100 lat temu przez Marię Montessori* we Włoszech już wówczas dawała szansę na lepsze życie biednym i chorym dzieciom. Wraz z rozwojem jej zalety zostały szybko docenione także w innych krajach, i to często przez wyżej sytuowane rodziny. Z czasem odkrywano, że edukacja Montessori ma także duże znaczenie dla tak ważnej w dzisiejszym świecie kreatywności, pomysłowości i nauce nie szablonowego myślenia.

Dla zdolnych i mniej zdolnych

Przykłady można długo wymieniać. Wśród znanych absolwentów edukacji Montessori są: książę William i książe Harry – członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, Peter Drucker – twórca nowoczesnego zarządzania, czy Larry Page i Sergey Brin – twórcy Google. O znaczeniu edukacji Montessori ciekawie wypowiadał się Larry Page. W jednym z wywiadów wprost stwierdził, że największy wpływ na jego osiągnięcia miały – nie lata studiów, ani nawet to, że jest synem profesora – ale właśnie edukacja Montessori, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Współtwórca Google podkreślił, że to wtedy właśnie nauczył się kreatywnie myśleć i odkrył wolność w rozwijaniu swoich zainteresowań.

Pedagogika Montessori jest bardzo pomocna także w edukacji dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. W życiu każdego z nas są czasem takie wydarzenia, których zupełnie nie rozumiemy. Musi minąć sporo czasu, aż je zaakceptujemy, a kiedy to się stanie, nie wiadomo skąd przychodzą siły i ogromna potrzeba zmierzenia się z przeciwnościami losu.

Tak było w moim przypadku. Kiedy mój synek miał pół roku, okazało się, że jest chory na rzadką chorobę, w wyniku czego jego rozwój przebiega wolniej. Pedagogika Montessori to właśnie owoc poszukiwań, w jaki sposób stymulować rozwój mojego synka, a zarazem odpowiedź na wewnętrzną potrzebę pracy z dziećmi dobrą metodą.

 

Maria Montessori (1870-1952).Włoska lekarka, twórczyni systemu zwanego od jej nazwiska pedagogiką Montessori. Kładzie ona nacisk na swobodny rozwój dziecka, oparty na jego naturalnym zainteresowaniu światem. Unika systemu nagród i kar, a dzięki odpowiedniej organizacji przestrzeni w przedszkolu oraz specjalnie przygotowanym pomocom dzieci łatwiej i szybciej przyswajają sobie wiedzę. Pedagogika Montessori została doceniona nie tylko we Włoszech. Jeszcze za życia jej twórczyni przedszkola, a także szkoły montessoriańskie zaczęły powstawać w wielu krajach świata.

 

czytaj więcej

Studia magisterskie o profilu pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, choć wywarły trwały ślad w mojej osobowości, to jednak były niewystarczające do pracy z małymi dziećmi. Dlatego wybrałam studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. To tutaj właśnie, dzięki panu Jarosławowi Jordanowi, pierwszy raz bliżej przyjrzałam się pedagogice Marii Montessori. Jej spójna, logiczna koncepcja wywarła na mnie duży wpływ. Pedagogika, która daje możliwość rozwoju każdemu dziecku, zarówno temu nadzwyczaj uzdolnionemu, jak i temu słabszemu, bardzo do mnie przemówiła. Obok metody, która sprzyja samodzielności i budowaniu wewnętrznej motywacji do działania, zgłębiania wiedzy u dziecka, nie można było przejść obojętnie.

Od tej pory studiowanie dostępnych na rynku pozycji książkowych dotyczących owej metody było dla mnie prawdziwą przyjemnością. Następny etap to ukończenie kursu przygotowującego do pracy metodą Montessori w zakresie pedagogiki przedszkolnej organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Swoją wiedzę miałam przyjemność zgłębiać dzięki osobom, które posiadają odpowiednie certyfikaty i są od wielu lat praktykami w zakresie nauczania tą metodą. Ukończyłam również kurs doskonalący w zakresie pedagogiki Montessori dla dzieci młodszych (0-3 lata) prowadzony przez panią Emi Yuda z Japonii, która ma ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 0-6 lat w przedszkolach i żłobkach Montessori zarówno w Japonii, jak i w Europie. Pracowała ona również w placówkach specjalizujących się w pedagogice leczniczej. Jej cenne wskazówki na pewno będą przeze mnie wykorzystywane w pracy z Państwa dziećmi. Nie jest to z pewnością ostatni etap edukacji, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W nas, nauczycielach, jest moim zdaniem coś z dziecka – między innymi ciągła potrzeba rozwoju.

W roku 2013 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej co pozwala na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

NASZA MISJA

My, rodzice i pedagodzy, pragniemy dla naszych dzieci tego, co najlepsze. Chcielibyśmy, aby ich życie było piękne, radosne i szczęśliwe. Jednak nawet najpiękniejsza róża ma kolce. Nasze dzieci także wcześniej czy później spotkają na swojej drodze jakieś trudności. Czy będą umiały je pokonać? Czy pomimo przeszkód będą potrafiły wspinać się na szczyty swoich możliwości? Na pewno tak, jeśli będą samodzielne. Pedagogika Montessori dużą wagę przykłada właśnie do rozwijania tej umiejętności.

Równie ważne jest to, aby dzieci posiadały wewnętrzną motywację do działania. W pedagogice Montessori nauczyciele starają się nie stosować kar i nagród. Największą nagrodą dla dziecka jest to, że samo wykonało wyznaczone przez siebie zadanie. Jego poczucie wartości wzrasta. Pomoce montessoriańskie są tak skonstruowane, że dziecko ma możliwość skontrolowania swojego ewentualnego błędu i skorygowania go. Błędy nie przekreślają dziecka, są tylko oznaką, że należy jeszcze nad zadaniem popracować.

Przygotowane otoczenie sprzyja indywidualizacji w nauczaniu. Ogromna ilość materiałów pozwala każdemu dziecku znaleźć coś dla siebie, odkryć swoje zdolności i zainteresowania. W naszym przedszkolu nie ma tradycyjnych zabawek, są za to pomoce montessoriańskie – czyli starannie przemyślane przedmioty wykonane między innymi z najwyższej jakości drewna, służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Są one pogrupowane zgodnie z zasadą porządku i logiki w określone kąciki tematyczne, które z pewnością okażą się bardziej atrakcyjne dla Państwa dzieci niż zwykłe zabawki. 

Nauczyciele montessoriańscy pracują tak, aby pomóc dzieciom samodzielnie wykonać zadania. Maria Montessori podkreślała, że „skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała małym dzieciom kroczyć po drodze wiodącej do samodzielności (…) wszystko, co jest bezużyteczną pomocą, stanowi przeszkodę w rozwoju sił naturalnych”. Zaznaczała również, że właśnie w wieku który dziś określamy jako przedszkolny dzieci najszybciej się rozwijają. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju.

W pedagogice Montessori nie krytykujemy dzieci. Jeśli czegoś nie umieją, jest to tylko sygnał do dalszej pracy, a nie oceny. Jako nauczyciele mamy świadomość konieczności samokształcenia – zgłębiamy naszą wiedzę i umiejętności, aby być dla dzieci. Pracujemy z pasją.