Projekty

Edukacja przedszkolna oparta na integracji

Miło jest nam poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację projektu nr RPMA.10.01.04-14-a654/18 pt. „Edukacja przedszkolna oparta na integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

''Róża''

Wśród działań projektowych oferowanych naszym podopiecznym a także ich rodzicom/opiekunom prawnym, będą m.in:

  • zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii
  • zajęcia dodatkowe z zakresu muzykoterapii
  • zajęcia dodatkowe psychoruchowe
  • zajęcia dodatkowe z zakresu dogoterapii
  • zajęcia dodatkowe z zakresu zabaw sensorycznych
  • zajęcia dodatkowe z zakresu socjoterapii

Ponadto realizacja Projektu pozwoli także na:

  • doposażenie placu zabaw
  • zakup pomocy dydaktycznych i zabawek
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych

UDZIAŁ W PROJEKCIE DLA NASZYCH PODOPIECZNYCH JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

 

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Róża Montessori

ul. Dębowa 12M 03-054 Warszawa ,Białołęka

Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek-piątek 7.00-17.30

Opiekę nad dziećmi sprawujemy w godz. 7.30-17.00